dimecres, 11 de gener del 2012

Més topònims

Els documents més antics que es conserven escrits en llengua catalana són el Forum Iudicum i les Homilies d'Organyà. Segons els meus noiets de 1r de batxillerat són:

- Ludiculum octis
- Forum Ladicum
- Forum Lodicum
- Larium Ladicoum
- Forum Ludicum
- Forum Idicum
- Forum Iudium
- Forum Indicum
- Forum Inicum
- Forum Iodum
- Furum Idecum
- Forum Ioricum
- Fare Cudiculum

- "..." de percanya
- "..." d'Ordanya
- Homales d'Ordenyà
- Homilies d'Organya
- Omilies d'organya
- Homilies d'Ergarany
- Homilies Urganya
- Homicies d'Organyola
- Homelies d'Ordeñà
- Homilie D'organyan